Kredyt technologiczny – kolejny konkurs

28 lipca br. startuje drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzących do wdrożenia innowacji technologicznych. Wsparcie będzie miało formę tzw. „premii technologicznej” przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji (poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020).

Beneficjentem działania mogą być podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych (w stosunku do dotychczas wytwarzanych w kraju) towarów, procesów lub usług.

Maksymalna poziom dofinansowania wynosi 70% wydatków kwalifikowanych (zgodnie z papą pomocy regionalnej), nie więcej niż 6 mln PLN.

Kredyt technologiczny przyznawany jest na zasadach komercyjnych. Udzielają go wyłącznie banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy założeniu, że wkład własny przedsiębiorcy będzie stanowić nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowanych (kredyt w kwocie nie wyższej niż 75% wydatków)

Nabór potrwa do 30 września 2016 r.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania w ramach kredytu technologicznego znajdą Państwo tutaj.