Śniadanie biznesowe „Dotacje dla firm na realizację projektów inwestycyjnych w województwie śląskim”

20 października 2016 r. PSM Consultancy serdecznie zaprasza na śniadanie biznesowe, którego tematem przewodnim będą możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla projektów realizowanych przez MŚP w województwie śląskim, a prowadzących do wdrożenia nowych technologii i produktów.

Podczas spotkania eksperci PSM Consultancy poruszą następujące zagadnienia:

  • Zasady udzielania dotacji inwestycyjnych w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO Województwa Śląskiego,
  • Jak zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie? Czynniki sukcesu projektów na podstawie doświadczeń z ostatniego naboru wniosków,
  • Na co zwrócić szczególną uwagę w procesie aplikowania o dotację?
  • Możliwości pozyskania wsparcia w ramach PO Inteligentny Rozwój (działanie 3.2.1 „Badania na rynek”, działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”).

Po prezentacji będzie istniała możliwość indywidualnych konsultacji projektów z ekspertami PSM Consultancy.

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej – m.in. właścicieli firm, członków zarządu, dyrektorów finansowych.

Śniadanie biznesowe odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. w godz. od 9.30 do 12.00 w Klubie Muzycznym „Tlenownia” (Kompleks Sztygarka, ul. Piotra Skargi 34 a/d, Chorzów, www.sztygarka.pl).

W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie swojej obecności do 19 października 2016 r. poprzez wypełnienie poniższego formularza lub na adres mailowy biuro@psmconsultancy.pl podając następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, e-mail, telefon kontaktowy.

Udział w śniadaniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone drogą mailową.

Osoba do kontaktu: Rafał Cieślik, Project Manager, tel. 507 986 681, e-mail: biuro@psmconsultancy.pl

Firma PSM Consultancy posiada ponad 16-letnie doświadczenie w aplikowaniu o dotacje unijne. Dla naszych klientów pozyskaliśmy dotychczas bezzwrotne wsparcie w łącznej kwocie przekraczającej 250 mln PLN. W wyniku ostatniego konkursu w ramach regionalnego działania 3.2 „Innowacje w MSP” pozytywną ocenę merytoryczną – a tym samym dofinansowanie – uzyskało 5 opracowanych przez nas projektów (100% skuteczności).